ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:29:45  
จังหวัดเชียงรายจัดอบรมการออกแบบพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องประดับ
จังหวัดเชียงรายจัดอบรมการออกแบบพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องประดับ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดกิจกรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ตลาดต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ เป็น กิจกรรมสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการบูรณาการค้าการลงทุน ด้วยกิจกรรมหลักพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 160 คน นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพหลัก นำกลุ่มที่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องประดับและผ้าทอที่มีศิลปะวัฒนธรรม มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เพื่อการพัฒนา ในแนวคิดของการออกแบบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม นำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาต่อยอดในการพัฒนา ผสมผสานตามความต้องการของตลาดเครื่องประดับ ผ้าทอ มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนมีความเข้มแข็ง สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอ การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก และการออกแบบเครื่องแต่งกายองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการผลิตอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 103

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738