ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:42:23  
ศูนย์หม่อนใหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Dayเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สำหรับไหมอุตสาหกรรม
ศูนย์หม่อนใหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Dayเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  สำหรับไหมอุตสาหกรรม
ศูนย์หม่อนใหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Dayเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สำหรับไหมอุตสาหกรรม พร้อมทำสัญญาซื้อขายรังไหม ล่วงหน้า (Contract Framing) ปี 2561

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไหมอุตสาหกรรม บ้านหนองแดง หมู่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Dayเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สำหรับไหมอุตสาหกรรม และการทำสัญญาซื้อขายรังไหม ล่วงหน้า (Contract Framing) ปี 2561 ตามที่ กรมหม่อนไหม ได้มอบหมายให้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน ทำการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา และจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญ และเป็นห่วงประชาชนและเกษตรกรถึงระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตนเอง โดยการลดต้นทุนการผลิต ตลอดถึงการพัฒนาคุณภาพการผลิต มีการรับรองมาตรฐานการผลิตให้ถูกต้อง ปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้สินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดน่าน เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยเกษตรกรบางรายมีรายได้เป็นหลักแสนบาทต่อปี ในภาพรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงถึงปีละ หลายล้านบาท ซึ่งอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นอาชีพหลักได้ และปลูกทดแทนพืชเชิงเดี่ยว ที่มีปัญหา เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้อีกอาชีพหนึ่ง เพราะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใช้พื้นที่น้อยเกษตรกรปลูกหม่อนเพียงครั้งเดียวสามารถเลี้ยงไหมได้หลายปี นอกจากนั้นยังไม่เป็นการทำลายป่าไม้และสภาพแวดล้อม โดยจังหวัดน่าน ดำเนินการเลี้ยงไหมจำหน่ายรัง (ไหมอุตสาหกรรม) แก่บริษัทของแก่นสาวไหม จำกัด เพื่อนำไปสาวเส้นสำหรับจังหวัดเชียงรายและพะเยา เป็นการเลี้ยงไหมเพื่อจำหน่ายหนอนไหมสุกให้แก่บริษัทเอ็นทีจีเอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เพื่อนำไปวางแผ่นใยไหม มาร์คหน้า ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ตลาดนำการผลิต” และสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรและสร้างความมั่นใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ ได้ลงนามการทำสัญญาซื้อขายรังไหมล่วงหน้า ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจังหวัดน่าน กับ บริษัทขอนแก่น สาวไหมจำกัด และการทำสัญญาซื้อขายหนอนไหมสุกล่วงหน้า ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จังหวัดพะเยาและเชียงราย กับ บริษัทเอ็นทีจีเอสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738