ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:53:24  
จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วง กับมะม่วงคุณภาพดี
 จังหวัดน่าน  เชิญชวนร่วมอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วง กับมะม่วงคุณภาพดี
จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร มะม่วงคุณภาพดีที่กำลังล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ

จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วง กับมะม่วงคุณภาพดี ทั้งพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4,พันธุ์พิมเสนมัน และพันธุ์โชคอนันต์ ขายราคากิโลกรัมละ 10-20 บาท ช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรที่กำลังล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดน่าน โดยท่านสามารถเลือกซื้อ และร่วมอุดหนุนเกษตรกรได้ที่บริเวณ หน้า สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท แมคโครน่าน และห้างบิ๊กซีน่าน ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ผลผลิตมะม่วงในพื้นที่จังหหวัดน่าน กำลังล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5-6 บาท โดยในปี้นี้ เฉพาะในพื้นที่อำเภอปัว ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนมะม่วงมากกว่า 1,200 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 1,500 ไร่ จะมีผลผลิตมะม่วง ทั้งพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 พิมเสน และ เขียวใหญ่ มากถึงกว่า 1 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเกินกว่าเท่าตัว โดยปีที่แล้วสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ 22-23 บาท แต่ปีนี้ราคาตกต่ำอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศและฟ้าฝนที่เอื้ออำนวยให้ผลผลิตมะม่วงติดดอกมาก แต่ฝนที่ตกลงมาก็ทำให้ผิวของมะม่วงเป็นรอยจุดดำ ทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ นอกจากพื้นที่อำเภอปัวแล้ว ยังมีพื้นที่อำเภอภูเพียง และ อำเภอเวียงสาอีกด้วย อย่างไรก็ตามแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตมะม่วง จะต้องให้เกษตรกรรวมตัวกันทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถรวมตัวกันได้ไม่ต่ำกว่า 30 ราย หรือ รวมตัวกันมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 300 ไร่ ก็สามารถเข้าสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่ได้ ซึ่งข้อดีคือได้ใบรับรองมาตรฐาน หรือ GAP มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรเพื่อให้ผลผลิตมะม่วงได้มาตรฐานและส่งออกได้

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738