ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 15:45:03  
จ.ลำปาง เดินหน้า ฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แบบ FEx) 14 - 15 มิถุนายน นี้
จ.ลำปาง เดินหน้า ฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แบบ FEx) 14 - 15 มิถุนายน นี้
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) เตรียมรับมือภัยทางธรรมชาติ พร้อมจำลองสถานการณ์จริงก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEx) โดยนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธี เปิดการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย และทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานราชการจนถึงภาคประชาชน อีกทั้ง การซักซ้อมตอบโต้สถานการณ์ทางระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย

นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การฝึกอบรมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยจำลองสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นสถานการณ์ฝึกหลัก ในรูปแบบเฉพาะหน้าที่ (FEx) และการประเมินผลการฝึกร่วมกับระดับจังหวัด จำนวน 36 หน่วย ระดับอำเภอ จำนวน 9 หน่วย และผู้ประเมินการฝึก จำนวน 6 หน่วย รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 256 คน

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคนถล่ม นับเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม เป็นจำนวนมาก โดยช่วงฤดูฝนของแต่ละปีได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่าน ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่อมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย
การจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมการทำหน้าที่ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในช่วงก่อนเกิดภัย หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง จะทำให้สามารถเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง ประชาชนได้รับความปลอดภัย ลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดอันตรายและเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ คือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนผิวโลก เช่น การเกิดแผ่นดินถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ เช่น วาตภัย ภาวะโลกร้อน ลูกเห็บ ฟ้าผ่า เป็นต้น

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 338

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738