ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:03:32  
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก และความเมตตาของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ พร้อมทั้งเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ที่ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2561 ระดับชั้น ม.1 - ม.6 เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตาของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนหัวหน้าห้องและมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูให้กับนักเรียน
สำหรับ พิธีไหว้ครูจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัส เป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่ 1) หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย้ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ 2) ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบคม เหมือนชื่อของดอกเข้ม 3) ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 4) ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบานซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวดอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตนเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก พิธีไหว้ครู จึงเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ปัญญา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738