ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:19:30  
จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดพะเยา แถลงข่าวจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ขยายตลาดเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันนี้ (14 มิ.ย.61) ที่ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา, นายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา และนายจรัส สุทธิกุลบุตร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 Trendy Agri-Food Market Fair : ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู่แดนใต้ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้พัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาด เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยรองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำเสนอผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของดีจากจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน คัดสรรสินค้าและผู้ประกอบการ 60 ราย ที่มีผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมในครั้งนี้
นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีทำเลที่ตั้งเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ สามารถแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเชื่อมโยงตลาดภาคเหนือตอนบน 2 ไปยังตลาดภูมิภาคอื่นโดยมีระบบและกลไกในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นผู้นำการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย

ข่าวโดย : อานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738