ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:29:45  
ลำปาง เดินหน้า..เตรียมจัดงานวันยาเสพติดโลก "สร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน"
ลำปาง เดินหน้า..เตรียมจัดงานวันยาเสพติดโลก "สร้างการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน"
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงาน เนื่องในวันยาเสพติดโลก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นวันที่ตรงกับ “วันยาเสพติดโลก” จังหวัดลำปางโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้ ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี การกล่าวปฏิญาณตนในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและกิจกรรมให้ความรู้อีกมากมาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738