ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 17:04:37  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ยกพลขึ้นเหนือ จัดกิจกรรม Road Show ที่จังหวัดเชียงใหม่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ยกพลขึ้นเหนือ จัดกิจกรรม Road Show ที่จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมการตลาด จากเมืองคนช่างกิน สู่เมืองเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวตรังขึ้นเหนือ จัดโครงการ Road Show และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้จากภาคการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ด้านนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การจัด Road Show จากเมืองคนช่างกินสู่เมืองเหนือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการตลาด และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เนื่องจากแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ จุดเด่น ของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
การจัด Road Show ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทางธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738