ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 23:25:30  
ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัด"พิธีไหว้ครู" น้อมวันทา บูชาครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัด"พิธีไหว้ครู" น้อมวันทา บูชาครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์ เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้น้อมแสดงความความเคารพพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้วยความกตัญญูกตเวที

ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 แผนกมัธยม ได้จัด“พิธีไหว้ครู” น้อมวันทา บูชาครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมครูผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ประเพณีพิธีไหว้ครูมีมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ซึ่งผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมของไหว้ 4 อย่าง มาเป็นเครื่องบูชาครู ซึ่งมีนัยสำคัญและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ คือ ดอกมะเขือ หมายถึง ความสามารถในการเกิดและแพร่กระจายในทุกที่ เปรียบเสมือนปัญญาความคิดที่พร้อมจะเกิดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา หญ้าแพรก ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ในหน้าแล้งจะเหี่ยวเฉาแต่ถ้าเมื่อใดที่ได้รับน้ำ ก็พร้อมจะเจริญงอกงามได้ในทันที เปรียบเสมือนนักเรียนผู้มาศึกษาเล่าเรียน เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ก็พร้อมที่จะรับรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไปในภายภาคหน้า ข้าวตอก หมายถึง ปัญญาความคิดที่แตกฉาน เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับข้าวตอกที่เมื่อโดนความร้อนจะแตกและพองออก มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายคือ ดอกเข็ม หมายความถึง ความแหลมคมประดุจเข็ม เปรียบเสมือนสติปัญญาที่มีความแหลมคมราวเข็มหรืออาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุกโอกาส
ซึ่งในพิธีนอกจากจะมีพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติดีและยากจน จากร้านอำนวยศิลป์จำนวน 6 ทุน ทุนสหกรณ์โรงเรียนจำนวน 72 ทุน ทุน อ.อินทร แก้วกองบุญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 1 ทุนและ ทุนพราหมณ์จำนวน 1 ทุนอีกด้วย

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738