ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 09:29:54  
ครม.สัญจร นครสวรรค์ เห็นชอบโครงการรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
ครม.สัญจร นครสวรรค์ เห็นชอบโครงการรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
ครม.สัญจร นครสวรรค์ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เห็นชอบโครงการรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ชูการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่เพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ที่ประชุมเห็นชอบโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Complex) จังหวัดนครสวรรค์ รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการต่อยอดที่รัฐบาลกำหนดให้พื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) ตั้งแต่ปี 2559 : เป็นการพัฒนาเกษตรกรรมพื้นฐาน (รวมด้านปศุสัตว์) ให้เป็นเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม, การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี /การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำยมและน่าน จังหวัดพิจิตร ริมแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ และริมแม่น้ำปิง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางไปสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันตก-ตะวันออก ประกอบด้วย โครงข่ายคมนาคมทางถนน - การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า สถานีรับมอบและส่งตู้บรรทุกสินค้า ที่สถานีรถไฟเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี และศูนย์บริการจุดพักรถบรรทุก ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์, โครงข่ายคมนาคมทางราง – โครงการรถไฟ ทางคู่ นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด, โครงข่ายคมนาคมทางน้ำ - โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน เป็นต้น ส่วนในด้านการท่องเที่ยว จะมีการปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และพัฒนา "อุทยานเมืองเก่าพิจิตร" แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยบอกเล่าเรื่องราว (story) ความงามของบึงสีไฟที่กระทบกับอาทิตย์อัสดง สินค้าเฉพาะพื้นถิ่น เช่น เม็ดบัว รวมทั้งการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้คำขวัญ (slogan) "เที่ยวบึงดูนก เที่ยวนากินปลา" เป็นต้น


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738