ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 10:27:32  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ที่สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย  ที่สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ที่สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ (14 มิ.ย. 61) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ที่ สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม บ้านแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ภายในโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม มีลานกางเต้นท์สำหรับนักท่องเที่ยว มีการทำปุ๋ยจากใบใม้ สะพานไม้ไผ่สำหรับชมพรรณไม้
สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอมก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2540 มีเนื้อที่ 1,030 ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆของท้องถิ่น /ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ/พืชสมุนไพร/พืชกินได้/พันธุ์ไม้มงคล /พรรณไม้ประจำ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะชำกล้าไม้ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ไม้ต่างๆ/

ข่าวโดย : วาสนา/ดำเนิน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738