ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 10:42:11  
สาธารณสุขพะเยาให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
สาธารณสุขพะเยาให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
สาธารณสุขพะเยาให้อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น แนะนำและชักชวนให้เจ้าของบ้าน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตนเอง

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว โรคไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น และโรคติดต่อด้วยยุง มักจะตามมา เนื่องจากการขยายพันธุ์ของยุงมากขึ้น จังหวัดพะเยา มีรายงานการเฝ้าระวังระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 9 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 30 ราย อัตราป่วย 6.32 ต่อแสนประชากร ในพื้นที่ 6 อำเภอ 10 ตำบล 11 หมู่บ้าน การควบคุมโรค ยังไม่สงบ และมีประชาชนเป็นไข้ออกผื่นมารับบริการมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางที่ติดกับจังหวัดพะเยา มีการระบาดของโรคซิก้า พร้อมเน้นย้ำว่า ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุง โดยการจัดการในทุกพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งที่ยุงจะวางไข่และขยายพันธุ์ได้ ไม่ให้มีแหล่งเกาะพักยุง และต้องกำจัดยุงตัวเต็มวัยต้องช่วยกันทุกคน รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง เพราะมีข้อมูลจากการสำรวจทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 68.8 คิดว่า การกำจัดยุงในบ้านเป็นหน้าที่หน่วยงานราชการ ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท้องที่ ท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข ต้องช่วยกันสื่อสารแนะนำชักชวนให้ประชาชนลงมือทำเอง พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ แบ่งทีมทำงานเมื่อมีผู้ป่วยโดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม คือทีมสำรวจลูกน้ำ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขรับผิดชอบ ทีมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ให้เจ้าบ้านทำและท้องที่ช่วยกำกับ และทีมพ่นเพื่อควบคุมโรค ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนทางวิชาการโดยทุกทีมต้องมีการประเมินสื่อสารการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสอบทานว่าการควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานหรือไม่
สำหรับคำแนะนำประชาชน การป้องกันตนเอง ไม่ให้โดนยุงกัด ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ยากำจัดแมลง หรือยาทาป้องกันยุง , การสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาสีอ่อนๆ ที่สามารถคลุมผิวหนังและร่างกายได้ การอาศัยและนอนในห้องที่ติดมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง , การปิดประตู ปิดหน้าต่าง , การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำ เช่น กระถางต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ถ้ามีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมีโอกาสที่จะเป็นโรค โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ให้ปรึกษาแพทย์

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738