ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 11:27:36  
พมจ.พะเยาเปิด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา
พมจ.พะเยาเปิด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา
พมจ.พะเยาเปิด โครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

วันที่ 15 มิถุนายน 60 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุกิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการยอมรับของสังคม ต่อบทบาทของผู้สูงอายุ ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของผู้สูงอายุในยุค 4.0” , บรรยายพิเศษหัวข้อ “มุมมองของจังหวัดกับการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เวทีเสวนาหัวข้อ “พลังผู้สูงอายุกับการสร้างสังคมดีงาม” และเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นหัวข้อทุกสุขสันต์ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 58

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738