ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 11:32:31  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561 ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

วันนี้ (15 มิ.ย. 61) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันดำเนินมาตรการ 3 ก (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และบ้านเรือนของตนเอง ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ลดการอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ด้าน นายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดมากที่สุดการ การที่ประชาชนดำเนินมาตรการ 3 ก. เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะเป็นตัดวงจรการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 มิถุนายน 2561 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียงและตำบลบ้านกาศ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738