ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 11:53:12  
เปิดตัวป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม
เปิดตัวป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการป่าในเมือง เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมภายในงานเปิดตัวโครงการฯ ประกอบด้วย การตักบาตรเทโว พระสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณสะพานไม้ไผ่/ เปิดศูนย์เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้/ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนในชุมชน/ การจำหน่ายสินค้าและอาหารท้องถิ่นของชาวไทยใหญ่/ การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่/ / การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้/ การประกวดวาดภาพป่าในเมือง/ ชมนิทรรศการต่าง ๆ การแสดงดนตรีชาติพันธุ์และการแข่งขันกีฬาเปตองของชุมชน นอกจากนี้ สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม ได้จัดทำสะพานไม่ไผ่สำหรับเดินชมพรรณไม้ประจำ 17 จังหวัดภาคเหนือ พรรณไม้มงคล และป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ให้ผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 812

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738