ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2561 / 10:56:58  
ทต.นาครัว รับงบกว่า 3 ล้านบาท นำลงพัฒนาท้องที่ เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP
ทต.นาครัว รับงบกว่า 3 ล้านบาท นำลงพัฒนาท้องที่ เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัช แก้วเกิด นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว, นายณรงค์ วงศ์กันทะ กำนันตำบลนาครัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาครัว เตรียมการเดินหน้าเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทชุมชนวิถีชีวิตของจังหวัดลำปาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบพัฒนาจังหวัด จำนวนเงิน 2,992,500 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนาท้องที่ ฟื้นฟูหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านหลุก ซึ่งมีด้วยกัน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้การแกะสลักไม้ และโครงการปรับปรุงอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชุมชนบ้านหลุก

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชนบ้านหลุก หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ซึ่งอาคารหลังนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ มีการตกแต่งพื้นที่ภายในและบริเวณรอบอาคาร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 พร้อมทั้งได้ติดตามดูความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงอาคารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชุมชนบ้านหลุก ที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมตัวอาคารจำหน่ายสินค้าทั้ง 3 หลัง รวมถึงเร่งทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารใหม่ทั้งหมด โดยการดำเนินการดังกล่าว เพื่อต้องการจะฟื้นฟูหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านหลุก ให้กลับคืนมามีชีวิตชีวาเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจที่จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
โดยเมื่อหากการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทางเทศบาลตำบลนาครัว มีแนวทางในการที่จะใช้ประโยชน์จากตัวอาคารสถานที่ทั้งหมด ด้วยการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้ และอาคารจำหน่ายสินค้าทั้ง 3 หลัง ของหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านหลุกเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ รวมไปถึงการเป็นจุดศูนย์รวมตั้งแสดงโชว์สินค้าตัวอย่าง โดยจะมีการรวบรวมสินค้า OTOP ทั้งของชุมชนบ้านหลุก และของชุมชนในละแวกใกล้เคียง นำมาจัดแสดงโชว์ภายในอาคาร พร้อมทั้งกับมีแคตตาล็อก เป็นรายละเอียดสินค้าทั้งชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย เพื่อที่จะให้ทางนักท่องเที่ยวได้อ่านศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีความสนใจก็สามารถติดต่อขอดูสินค้า หรือ สั่งซื้อสินค้าได้กับผู้ผลิตโดยตรง และสำหรับในส่วนของอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จะได้จัดตั้งให้เป็นจุดศูนย์รวมสินค้าไม้แกะสลักทุกชนิด ที่ทางชุมชนบ้านหลุกและชุมชนละแวกใกล้เคียงได้มีการผลิตขึ้น โดยจะมีสินค้าไม้แกะสลักแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าของจริงนำมาจัดตั้งแสดงโชว์พร้อมจำหน่าย ตลอดจนในบริเวณพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า ยังจะได้จัดทำเป็นจุดสาธิตการผลิตสินค้าไม้แกะสลักของผู้ผลิตในแต่ละชุมชน ซึ่งในบริเวณจุดพื้นที่สาธิตดังกล่าว จะได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเปิดประสบการณ์นักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้ฝึกหัดทดลองทำการแกะสลักไม้ ได้ด้วยตนเอง โดยตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ทางจังหวัดลำปาง คาดหวังว่าหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หัตถอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านหลุก จะกลับมาเฟื่องฟูเป็นชุมชนท่องเที่ยว “นวัตวิถี” ที่น่าสนใจ และสามารถที่จะดึงดูดผู้คนจากพื้นที่ต่างๆ ให้เข้ามาแวะเยี่ยมชมได้เหมือนดั่งเช่นในอดีตเมื่อกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 325

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738