ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2561 / 15:48:36  
จ.ลำปาง ร่วมโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP Midyear 2018, OTOP Signature 9-17 มิ.ย.61 ได้ยอดจำหน่ายรวมกว่า 11 ล้านบาท
จ.ลำปาง ร่วมโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP Midyear 2018, OTOP Signature 9-17 มิ.ย.61 ได้ยอดจำหน่ายรวมกว่า 11 ล้านบาท
สำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดลำปาง ส่งตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2018 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อสร้างเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ 36 จังหวัด "เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม"

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดงาน OTOP Midyear 2018, OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทย ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยกิจกรรมภายในงานมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ มากกว่า 10,000 รายการ จำนวนกว่า 2,500 ร้านค้ามาจำหน่าย ซึ่งกำหนดโซน OTOP Signature ที่คัดเลือกสินค้าเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ 36 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย

ในโอกาสนี้จังหวัดลำปาง มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Midyear 2018 จำนวน 74 ราย มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 11,840,758 บาท
โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนงานปักและประดิษฐ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาว อำเภอเมืองลำปาง
2. Koy lanna lampang อำเภอวังเหนือ
3. โฮมเสตย์แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
4. อนันตา ผ้าฝ้าย อำเภอเมืองลำปาง
5. บริษํท ชวาลย์ทิพย์แฮนดิคราฟ จำกัด อำเภอเมืองลำปาง

สำหรับการจำหน่ายและการผลิตสินค้า OTOP ในครั้งนี้ สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 61,582 ราย รวม 126,462 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จเรื่องยอดขายแล้ว ยังได้แสดงศักยภาพให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากลให้สามารถทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738