ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มิถุนายน 2561 / 15:17:39  
กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ท้ายเขื่อนกิ่วคอมา เดินหน้าส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ท้ายเขื่อนกิ่วคอมา เดินหน้าส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานแห่งใหม่ "โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา" ร่วมกันเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 2 สายงาน ระหว่าง สายงานรองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กับ สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ร่วมทำการลงนามในบันทึกข้อตกลง นำส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ให้แก่หน่วยงานผู้ดูแลระบบประจำเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีการลงนามขึ้น ที่บริเวณลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพลังน้ำ, นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้ร่วมกันลงนามทำการส่งและรับมอบโรงไฟฟ้าฯ พร้อมกับร่วมกันนำส่งต่อมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาให้กับนายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ตัวแทนหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาคอยดูแลบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาต่อไป

โดยการส่งมอบได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมได้ร่วมเป็นประธานกับ นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำการกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เปิดการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด กฟผ. ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าฯ และร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานเจ้าภาพ
สำหรับการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน “เขื่อนกิ่วคอหมา” นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กฟผ. กับ กรมชลประทาน ในการขับเคลื่อนงานเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลตามแผนการพัฒนาแบบบูรณาการ เสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขาดเล็ก ขนาดกำลังผลิตรวม 5.5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 3 เครื่อง เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 0.5 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ได้มีการรันระบบเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่เดิมแล้ว พร้อมนำส่งจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการฯ โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 33.42 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งจะสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ 167 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 19,424 ตันต่อปี โดยในส่วนของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จะมีการนำน้ำที่เขื่อนต้องระบายออกอยู่แล้ว มาผ่านเครื่องปั่นผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนจะระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตามปกติ ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อแผนการระบายน้ำเพื่อการชลประทาน และน้ำจะไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือ น้ำมัน อีกทั้งเครื่องกังหันน้ำที่ใช้ในระบบยังจะช่วยเติมอากาศให้กับน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ สำหรับในส่วนการดำเนินงานโครงการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. ได้ร่วมกับกรมชลประทานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน มาตั้งแต่ปี 2550 ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้ว จำนวน 7 เขื่อน ประกอบด้วย เขื่อนเจ้าพระยา, เขื่อนเรศวร, เขื่อนแม่กลอง, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนขุนด่านปราการชล, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนกิ่วคอหมา นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ เขื่อนคลองตรอน และเขื่อนผาจุก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเมื่อแล้วเสร็จจะมีกำลังผลิตรวมทั้งหมด 100.7 เมกะวัตต์ และจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 305,031 ตัน/ปี
โดยโอกาสนี้ เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำจะไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงาน กฟผ. ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ได้ร่วมกันนำพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวนกว่า 300,000 ตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำวังในบริเวณเหนือเขื่อนใกล้กับจุดบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วย โดยพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยครั้งนี้มีด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ลูกปลาตะเพียน ปลายี่สกไทย และปลารากกล้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738