ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 10:51:27  
รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าใน จ.ลำปาง แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน
รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าใน จ.ลำปาง แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า เร่งเดินหน้าสานต่อนโยบายรัฐแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมทำการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าของจังหวัดลำปาง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ เตรียมส่งเสริมนำพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง มีตลาดรองรับ ให้เกษตรกรปลูกสร้างอาชีพและรายได้ โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเกษตรกรในเขตท้องที่ตำบลเมืองมายทั้ง 6 หมู่บ้าน รวมจำนวนกว่า 1,500 คน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอข้อมูลปัญหากรณีเรื่องที่ทำกิน
ในการนี้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนำเสนอข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทำกินของเกษตรกรในตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม โดยกล่าวว่า พื้นที่อำเภอแจ้ห่มส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขา ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำไร่สับปะรด ที่ผ่านมาได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่านำมาเป็นพื้นที่ทำกิน และได้มีการใช้สารเคมีในการดูแลพืชผล ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขายผลผลิตไม่ได้กำไร รวมถึงยังส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าถูกทำลายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งในส่วนนี้ทางสภาเกษตรแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะดูแลรักษาพื้นที่ป่า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับฟื้นคืนสภาพมีความอุดมสมบูรณ์ และให้เกษตรกรชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการมีป่า โดยในส่วนนี้สภาเกษตรกรฯ มีแนวทางในการที่จะนำเอาพืชตระกูลไผ่ มาสนับสนุนให้เกษตรกรชาวบ้านได้ปลูกทดแทนในบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรเดิม เนื่องจาก “ไผ่” เป็นพืชโตเร็ว ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง เป็นพืชสารพัดประโยชน์สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ควบคุมดูแลเรื่องการใช้พื้นที่ป่าให้ถูกกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมนั้นได้เน้นการจับกุมผู้กระทำผิดบุกรุกทำลายป่า จึงทำให้เกิดคดีขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีการจับไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่า โดยนับวันปัญหาที่เกิดขึ้นได้แผ่ขยายวงกว้างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางรัฐบาลจึงมีแนวทางในการที่จะอนุญาตให้ประชาชนได้มีพื้นที่ทำกินอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ หรือพื้นที่ป่าอย่างถูกกฎหมาย กล่าวคือ รัฐมีป่า ประชามีที่ทำกิน ซึ่งทางรัฐบาลจะมีการบริหารจัดการให้คนเข้าไปอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสันติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวย้ำชัดว่า ประชาชนหรือเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ตั้งแต่ก่อน 30 มิ.ย. 2541 และได้มีการอยู่รวมกลุ่มกันมีความเข้มแข็งเป็นชุมชนใหญ่ รัฐบาลมีความยินดีที่จะอนุญาตให้อยู่ใช้พื้นที่ทำกินต่อได้ โดยจะไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและจะต้องอยู่แบบมีเงื่อนไขตามที่รัฐกำหนด ส่วนกรณีการบุกรุกป่าทำเป็นพื้นที่ทำกิน ตั้งแต่หลัง พ.ค. 2557 รัฐจะไม่มีการผ่อนปรนผู้บุกรุกต้องถูกจับดำเนินคดีทุกราย สำหรับในส่วนของจังหวัดลำปาง ที่ได้มีการนำเสนอส่งเสริมให้มีการปลูกไผ่ ทางภาครัฐก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพราะไผ่สามารถปลูกได้ในทุกสภาพ ช่วยในการอุ้มน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และยังเป็นพืชเศรษฐกิจมีตลาดรองรับ ลงทุนครั้งเดียวตัดได้หลายปี
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากต้นไผ่ ซึ่งทางชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางได้นำมาจัดแสดงโชว์เป็นต้นแบบ อาทิเช่น ฝาผนังไม้ไผ่ ถ้วยชาม เครื่องสำอาง อุปกรณ์ดับกลิ่น ของตกแต่งบ้าน และเครื่องจักสาน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันปลูกไผ่ในบริเวณพื้นป่าชุมชนบ้านไผ่แพะด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738