ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 14:51:02  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ศาลาบำเพ็ญกุศล อนุสรณ์ เชิด – อมรา มุนิกานนท์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (21 มิ.ย. 61) นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเชียงรายฯ เริ่มดำเนินการรับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเมื่อเดือน มิถุนายน 2550 โดยได้รับบริจาคอวัยวะและดวงตา จากผู้ป่วยสมองตารายแรกเมื่อ เดือน มิถุนายน 2554 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2556 จึงเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะอย่างเป็นทางการ ตามนโยบายโรงพยาบาลรับบริจาคอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า “ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์” รวมมีผู้บริจาคอวัยวะทั้งหมด จำนวน 30 ราย 88 อวัยวะ ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 44 ราย 78 ดวงตา เดิมโรงพยาบาลเชียงรายฯ เป็นฝ่ายจัดหาอวัยวะและดวงตาให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเชียงรายฯ สามารถทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้เอง จำนวน 14 ราย และผ่าตัดปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคมีชีวิตได้ 4 ราย และในอนาคต ปี พ.ศ. 2563 ทางโรงพยาบาลเชียงรายฯ ก็จะได้จัดสรรไต 1 ข้าง จากผู้บริจาคสมองตาย ที่โรงพยาบาลเชียงรายฯ ทันที ก็จะทำให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในจังหวัดเชียงราย ที่รอรับการปลูกถ่ายไต มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738