ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 14:54:16  
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขานรับนโยบายเร่งตรวจโรงงานผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขานรับนโยบายเร่งตรวจโรงงานผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัด

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางทั่วประเทศ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ พร้อมกับได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดลงพื้นที่ตรวจโรงงานเครื่องสำอางให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางปรับมาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันกับระดับสากลได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต ในระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลังการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง พบว่า สถานที่ผลิตเครื่องสำอางยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ในหมวดดำเนินการผลิต หมวดเอกสารการผลิต และหมวดข้อร้องเรียน ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้แจ้งผู้ประกอบการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า จะดำเนินการเร่งตรวจสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่องซึ่งมีจำนวนกว่า 300 แห่งในจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางรายใหม่จะต้องได้รับการตรวจสถานที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนการอนุญาตจดแจ้งเครื่องสำอาง ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามประกาศฯ จะดำเนินการเพิกถอนใบรับแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้มายกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลทางเว็บไซต์ www.thaifda.org/econsult หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053-910322, 325 หรือ E mail: fdacr57@gmail.com

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738