ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 03:47:28  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำส่งมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ครอบครัวนายประจัญ โตนะโพธิ์ และนางสมศรี โตนะโพธิ์ ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากอัคคีภัย โดยได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอวังเหนือ ในนามคณะผู้บริหารประจำเขตท้องที่ เป็นตัวแทนนำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์อำเภอวังเหนือ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานทุกสังกัด และประชาชนราษฎรในเขตท้องที่ตำบลร่องเคาะ ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมในพิธีเป็นสักขีพยาน

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยฝนตกฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงในเขตท้องที่อำเภอวังเหนือ และได้ทำให้เกิดฟ้าผ่าลงใส่บ้านเรือนราษฎร ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านร่องเคาะ จนเป็นเหตุก่อให้เกิดอัคคีภัยเพลิงลุกไหม้ ที่บ้านเลขที่ 230 หมู่ที่ 9 บ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเหตุอัคคีภัยครั้งนั้นเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนราษฎรวอดทั้งหลัง จำนวนหนึ่งครัวเรือน ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมดทำให้ครอบครัวเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว คือ นายประจัญ กับ นางสมศรี โตนะโพธิ์ ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มรวมถึงสิ่งของเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระผู้ทรงเป็นพระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ได้ทรงมีพระราโชบายให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ดำเนินการภารกิจด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นส่วนรวม แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น จัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์และจัดหาสิ่งของพระราชทาน อันประกอบด้วย เงินสดจำนวน 23,000 บาท สิ่งของเครื่องอุปโภค ทั้งเครื่องครัว และเครื่องนอน นำมอบช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย โดยนายประจัญ โตนะโพธิ์ และนางสมศรี โตนะโพธิ์ ได้เข้ารับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้สร้างความซาบซึ้งให้แก่ครอบครัว “โตนะโพธิ์” เป็นอย่างมาก โดยนายประจัญ โตนะโพธิ์ ได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกภายในใจด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยทุกคนในครอบครัว “โตนะโพธิ์” ต่างมีสีหน้าและแววตาที่ได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ แต่เปี่ยมล้นไปด้วยความปลื้มปิติและยินดีที่ได้รับพระเมตตาในการช่วยเหลือในครั้งนี้

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738