ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 12:08:47  
จ.ลำปาง เฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ZIKA VIRUS DISEASE) โดยมี "ยุงลาย" เป็นพาหะนำโรค หากพบมีอาการไข้ ตาแดง หรือออกผื่นตามร่างกาย ให้พบแพทย์ทันที
จ.ลำปาง เฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (ZIKA VIRUS DISEASE) โดยมี "ยุงลาย" เป็นพาหะนำโรค หากพบมีอาการไข้ ตาแดง หรือออกผื่นตามร่างกาย ให้พบแพทย์ทันที
จังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา เน้นเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ หากติดเชื้อ อาจเกิดความผิดปกติของสมองทารกแต่กำเนิด

การประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของจังหวัดลำปาง โดยนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมกำหนด 5 มาตรการดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ได้แก่ มาตรการด้านการบริการจัดการ, มาตรการในการค้นหาผู้ป่วย, มาตรการในการควบคุมป้องกันโรค, มาตรการในการรักษาพยาบาลและมาตรการในการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันการระบาทของเชื้อไวรัสซิกา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่สอบสวนโรค และได้มีการจัดทีมในระดับเขต, ส่วนกลาง ในการสนับสนุนพื้นที่ที่พบผู้ป่วย รวมถึง มีการดาเนินการรณรงค์การกาจัดลูกน้ายุงลาย ด้วยนโยบาย 3 เก็บ 3 โรค และนโยบาย 5 ส. รวมถึง การดำเนินงานควบคุมยุงตัวแก่ในกรณีที่พบผู้สงสัย หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในทุกพื้นที่ โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีการอบรมทีมพ่นกาจัดยุงตัวแก่ทั่วประเทศในขณะนี้มีทีมที่ผ่านการอบรมประมาณ 6,000 ทีม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาการรณรงค์เพื่อป้องกันการระบาทของเชื้อไวรัสซิกา โดยกำหนดให้ทุกวันศุกร์ เป็นวันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร บ้านเรือน วัด และสถานที่ส่วนราชการทุกแห่ง รวมถึงสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา พร้อมกำหนดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน ข่าวสารเพื่อประชาชน ในการสื่อสารความเสี่ยงถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คำแนะนำ เผยแพร่สู่ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาต่อไป

สำหรับโรคไข้ซิกาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus)มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้ซิกาเป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้เหลือง
สาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจาก “การโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด” และช่องทางอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น การแพร่ผ่านทางเลือด การแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์
ระยะฟักตัวของโรคไข้ซิกา ใช้เวลาเฉลี่ย 4-7 วันหลังโดนยุงกัด (สั้นสุด 3 วันและยาวสุด 12 วัน) อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ มีผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ซึ่งโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้จะเป็นเพียงเล็กน้อย ไม่รุนแรง และเป็นอยู่ประมาณ 2-7 วัน ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก(microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้
ด้านวิธีการป้องกันโรคไข้ซิกาสามารถทำได้ดังนี้ ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด วิธีนี้สำคัญที่สุด โดยใช้ยากำจัดแมลงหรือยาทาป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง และปิดหน้าต่าง ปิดประตูหรือใช้มุ้งลวดติดป้องกันยุงเข้าบ้าน สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 422

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738