ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 12:15:48  
ชาวบ้านชุมชน ต.บ้านสา ยิ้มดีใจรับงบพัฒนาจังหวัด นำสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ได้ทั้งฝายและถนน
ชาวบ้านชุมชน ต.บ้านสา ยิ้มดีใจรับงบพัฒนาจังหวัด นำสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ได้ทั้งฝายและถนน
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้าน ติดตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันแบ่งปันสร้างสรรค์ปันสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแจ้ห่ม ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนในตำบลบ้านสา เขตพื้นที่ 2 หมู่บ้าน บ้านแป้นใต้ และบ้านสามัคคี
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจากงบพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริกึ่งถาวร ของชุมชนบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา โดยการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้ง 2 โครงการ เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการส่วนใหญ่ของชาวบ้านในท้องที่ชุมชน
โดยที่ชุมชนบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 205,800 บาท ทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ทำการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริกึ่งถาวร ขนาดความกว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 50 ตัว ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 5 หมู่บ้าน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าในชุมชน และยังช่วยชะลอการไหลของน้ำแก้ปัญหาเรื่องน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และสำหรับในส่วนของชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัดเช่นเดียวกัน จำนวนเงิน 1,240,000 บาท ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร ระยะทาง 900 เมตร ซึ่งเส้นทางถนนดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่มีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยดำเนินการก่อสร้างให้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมถนนเป็นลูกรังพื้นผิวขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร มักต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยปัจจุบันเส้นทางถนนดังกล่าวได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว เป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านในพื้นที่สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ครบคลุมหลายหมู่บ้านในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดใช้งานสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของทั้ง 2 ชุมชน โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง โดยมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้น ซึ่งนับเป็นอีกครั้งกับการที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานทั้งฝายชะลอน้ำและถนนเป็นไปอย่างชื่นมื่น ชาวบ้านที่มาร่วมงานได้ยิ้มและหัวเราะ โดยต่างชื่นชมกล่าวคำขอบคุณผ่านมาถึงยังรัฐบาลที่ได้สนับสนุนมอบงบประมาณให้กับทางจังหวัด ได้นำมาใช้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ พร้อมได้ฝากถึงสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม คือ การผลักดันเรื่องอาชีพของชาวบ้านให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่สับปะรด ซึ่งต้องประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดแทบจะทุกปี

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738