ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 22:21:36  
รองนายกฯ วิษณุ ระบุ สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง รสชาติโดดเด่นกว่าที่อื่น รัฐมนตรียืนยัน ลงมติเอกฉันท์อร่อยที่สุด
รองนายกฯ วิษณุ ระบุ สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง รสชาติโดดเด่นกว่าที่อื่น รัฐมนตรียืนยัน ลงมติเอกฉันท์อร่อยที่สุด
รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ชื่นชมสับปะรดน้ำผึ้งลำปาง รสชาติโดดเด่นกว่าที่อื่น คณะรัฐมนตรียืนยัน ลงมติเป็นเอกฉันท์ อร่อยที่สุด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. ภาคเหนือ ที่ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ภาคเหนือ มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ไม่เหมือนใคร โดดเด่น เป็นดินแดนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีศักยภาพเ, เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่พร้อมเชื่อมโยงกับ EEC, เป็นดินแดนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และพืชสมุนไพร ในขณะเดียวกัน ก็ยังพบว่ามีปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข อาทิ ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาภาค ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งปัจจุบันได้สำรวจแล้วว่า ภาคเหนือนั้นควรจะทำมาหากิน ปลูกอะไร แล้วทำให้เด่นดังไปเลย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มาบอกกับรัฐบาล ว่า ลำปางจะมีความโดดเด่นด้านสับปะรดน้ำผึ้งลำปาง โดยนำสับปะรดไปรับรองในการประชุม ครม.สัญจร จ.นครสวรรค์ และได้รับคำชื่นชมจากคณะรัฐมนตรีเป็นเสียงเดียวกันว่า สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง หอม หวาน อร่อยกว่าที่อื่น ดังนั้นเมื่อลำปางมีศักยภาพเรื่องนี้ก็ไปทำ ยุทธศาสตร์สับปะรดลำปาง ให้โดดเด่น เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียง ติดตลาด ต่อไป

ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738