ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มิถุนายน 2561 / 18:33:21  
สนช. ลงพื้นที่จัดสัมมนา "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" แก่ประชาชนใน จ.ลำปาง
สนช. ลงพื้นที่จัดสัมมนา "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" แก่ประชาชนใน จ.ลำปาง
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบูรณาการกับ ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่องาน "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" ร่วมกันเปิดหอประชุมจัดเวทีสัมมนาเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ที่อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ทั้งเยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องชนเผ่า จากอำเภอต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนมากกว่า 4,000 คน เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทำกิจกรรมร่วมกัน
สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการสัมมนาได้นำเอาความรู้และแนวคิดที่ได้รับจากการสัมมนา ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง
โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” โดย พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก), การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, การจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยงานองค์กรต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738