ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มิถุนายน 2561 / 11:26:37  
จ.ลำปาง จัดงานวันยาเสพติดโลก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
จ.ลำปาง จัดงานวันยาเสพติดโลก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก พร้อมบูรณาการจากทุกภาคส่วน ร่วมป้องกันพิษภัยจากยาเสพติด เน้นกิจกรรมให้เยาวชนกล้าแสดงออก

วันนี้ (26 มิถุนายน 2561) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี ร่วมทั้งกล่าวนำปฏิญาณตนในการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนจากโรงเรียนต่างในจังหวัดลำปาง อีกทั้ง สามเณรร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 500 คน

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและสถาบันหการศึกษาต่างๆ อาทิโครงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการแสดงดนตรีของนักเรียนจากโครงการ To Be Number One โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันยาเสพติดโลกวันนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว และเป็นหูเป็นตาในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: https://www.facebook.com/PRLampangProvince

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว ปชส.ลำปาง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738