ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2561 / 13:28:02  
ผ่านครึ่งทาง ศึกเวิลด์ คัพ 2018 ลำปางพร้อมคุมเข้มเฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอลในเด็กและเยาวชน
ผ่านครึ่งทาง ศึกเวิลด์ คัพ 2018 ลำปางพร้อมคุมเข้มเฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอลในเด็กและเยาวชน
จังหวัดลำปาง เฝ้าระวังและติดตามการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลในศึกฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย ระหว่าง 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย ปัญหาและการเฝ้าระวังที่สำคัญที่สุดคือ การลักลอบเล่นพนันฟุตบอล ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ หนี้สิน ความยากจน และอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการพนันมากขึ้น ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงกลุ่มอาชีพแรงงานด้วย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า จากปัญหาและการติดตามเฝ้าระวังการเล่นพนันฟุตบอล จังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกันป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดลำปาง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ การสื่อสารและสร้างความตระหนักให้สังคมทราบถึงผลกระทบจากการพนันฟุตบอลทุกประเภทต่อเด็กและเยาวชน, ส่งเสริมการรู้เท่าทันและปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากพนันฟุตบอลทุกประเภท, ป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากการพนันฟุตบอล โดยสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ห่างไกลจากการพนันในช่วงฟุตบอลโลก และการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้มงวดกวดขันตามร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหารและหอพัก เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลทุกประเภทโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสอดส่องติดตามพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิด หรือลูกหลาน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018 รวมถึงการพนันทุกประเภท อันเป็นการกระทำความผิดฐานเล่นการพนัน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ และตามมาตรา 12 (2) พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนัน ตลอดจนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ ตามมา หากพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเบาะแสการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลทุกประเภท สามารถโทรแจ้งสายด่วน 191 สถานีตำรวจท้องที่ทุกแห่ง หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด 1567 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 โทรฟรีทุกหมายเลข ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 282

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738