ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มิถุนายน 2561 / 07:07:10  
จ.ลำปาง จัดงาน "มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ" ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด
จ.ลำปาง จัดงาน "มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ" ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ทั้งตอนบนและตอนล่าง ร่วมเปิดพื้นที่จัดงานการแสดงทางวัฒนธรรม "มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ" เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่

จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ 4 กลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และหลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชนในจังหวัดลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรรมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน สู่วิถีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ร่วมประสานพลังหน่วยงาน เปิดพื้นที่จัดเต็มการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านชุดใหญ่ ในงาน “มหกรรมวิถีถิ่น Northern Culture Fair To Thailand 4.0” ร่วมกันนำประชาชนและเยาวชนต้นกล้าจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่าง ขึ้นเวทีโชว์ศิลปะการแสดงวิถีทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้มีการเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดตระการตา โดยมีคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงานองค์กร ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง รวมถึงเยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปางจากทั่วทุกอำเภอ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดงกันอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางความสนใจของคณะสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนงทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
งาน “มหกรรมวิถีถิ่น Northern Culture Fair To Thailand 4.0” ถือเป็นงานกิจกรรมใหญ่ทางวัฒนธรรมระดับภาค ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดทำขึ้น โดยเพื่อต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีทางวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนาน และมรดกอันทรงคุณค่าของกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคภาคเหนือ ให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัด ที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกของประชาชนคนในท้องถิ่นให้ได้เห็นถึงคุณค่าในวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่คู่กับชาติไทย เป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งในค่านิยมของสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจัดงานกิจกรรมดังกล่าว ยังเพื่อต้องการให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกคุณค่าวิถีทางวัฒนธรรม เพื่อการส่งผ่านแนวคิดของการอนุรักษ์นำต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจ
โดยการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมวิถีทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ที่จะได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด อาทิเช่น กิจกรรมการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ทางวัฒนธรรม, การจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, กิจกรรมข่วงสาธิตทางวัฒนธรรมจากสุดยอดภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัด, กิจกรรมเยี่ยมชมตลาดกาดหมั้วครัวเมือง, กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมืองเหนือ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งการแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นของแต่ละจังหวัด และกิจกรรมข่วงการละเล่นภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งงานกิจกรรมทั้งหมดจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นี้ โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมงานและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้ทุกวัน ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738