ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กรกฎาคม 2561 / 15:33:56  
องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "อ่างเก็บน้ำแม่พริก"
องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "อ่างเก็บน้ำแม่พริก"
องคมนตรีลงพื้นที่ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรของประชาชนในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) อันเนื่องมาจากในพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจำนวนกว่า 500 คน ร่วมต้อนรับ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริ ในการสานต่อโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้ก่อนเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อติดตามโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ว่ามีปัญหาติดขับ อะไรอย่างไร ส่วนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วก็ให้ดูว่าสามารถบริหารจัดการแจกจ่ายน้ำให้ประขาชนได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นยังให้สำรวจโครงการพระราชดำริอื่นๆ ว่าชำรุด ทรุดโทรม อย่างไร โครงการไหนควรจะเพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น หากจำเป็นก็จะจัดงบประมาณมาสนับสนุน ทั้งหมดนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยประชาชน ทั้งเป็นการสานต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชการที่ 9 อีกด้วย

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้)อันเนื่องในพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ม.10 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง สร้างเสร็จเมื่อปี 2554 พื้นที่อ่าง 18,000 ไร่ เก็บน้ำได้ 36 ล้านลูกบาตรเมตร ประชาขนได้รัยประโยชน์ 3 ตำบล กว่า 2,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 3,850 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อครอบคลุมพื้นการเกษตรมากขึ้น
หลังจากตรวจสภาพพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีอยู่จำนวน 100 โครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รายงานข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว (ปชส.ลป.) 054 265051
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738