ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กรกฎาคม 2561 / 14:59:24  
ลำปางเปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562"
ลำปางเปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562"
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ด้านการเกษตร 4 สาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561

นางจันทิรา โยธิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านการเกษตรสาขา ต่างๆ จำนวน 4 ด้าน อาทิ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ สัญชาติไทย ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีความอุทิศตนให้กับชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
เกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบบันทึก(ใบสมัคร) ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนังานเกษตรอำเภอ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และยื่นแบบบันทึกด้วยตนเองที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5426 5067

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 546

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738