ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กรกฎาคม 2561 / 13:50:33  
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เยาวชนในพื้นที่ 3 อำเภอด้านใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ตามโครงลานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ตามโครงลานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 ที่ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในเกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้ามาให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ในครั้งนี้
ทั้งนี้ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ดังกล่าว มีเยาวชนในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย เข้าประกวด จำนวน 15 ทีม โดย ทีมที่ชนะเลิศทีม ได้แก่ ทีมน้ำเมย อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมช้างเผือก และอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมจอมแจ้ง 193

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 46

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738