ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 14:07:54  
ชาวบ้านอีก 2 ตำบล ใน อ.งาว ยิ้มชื่นมื่นร่วมทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
ชาวบ้านอีก 2 ตำบล ใน อ.งาว ยิ้มชื่นมื่นร่วมทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภองาว ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน ในเขตท้องที่ 2 ตำบลของอำเภองาว ทั้งตำบลบ้านหวด และตำบลหลวงใต้

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางหละ-ห้วยริน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายการเกษตร ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดใช้งานถนน ทั้ง 2 เส้นทาง โดยได้ให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันและเติมเต็มความสุขให้แก่ชาวบ้าน ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ เพื่อจะได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชน และจะได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นสมบัติส่วนรวม ตลอดจนได้ใช้งานอย่างสมประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานถนนเป็นไปอย่างชื่นมื่น ชาวบ้านที่มาร่วมงานมีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะ พร้อมต่างชื่นชมกล่าวคำขอบคุณผ่านไปถึงยังรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณให้กับทางจังหวัด ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องที่
สำหรับถนนที่ได้เปิดใช้งานทั้ง 2 เส้นทาง เป็นเส้นทางถนนที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยดำเนินการก่อสร้างให้ เพื่อใช้ในการสัญจรเดินทางไปทำงาน รวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมเป็นถนนลูกรัง ผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร เมื่อมีฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร มักจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยการดำเนินการก่อสร้างถนนทั้ง 2 เส้นทางครั้งนี้ ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมกว่า 2,198,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางหละ-ห้วยริน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ระยะทาง 433 เมตร งบประมาณ 698,000 บาท และเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณกว่า 1,500,000 บาท ซึ่งถนนทั้ง 2 เส้นทาง ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยมีชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ รวมทั้งหมดกว่า 4,025 ครัวเรือน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738