ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 17:42:52  
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561
จังหวัดลำพูน  ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน กำหนดจัดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป
ในงานมีขบวนแห่ต้นสลากย้อม การประกวดต้นสลากย้อมต้นใหญ่ การประกวดการฮ่ำกะโลง พิธีถวายทานสลาก การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพต้นสลากย้อม สามารถติดต่อได้ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย 089-9552174 พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน 081-7962466 สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อ.บารเมศ วรรณสัย 087-7144448 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 087-1939556 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลำปาง 054-222214

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738