ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 17:55:53  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  ตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC จังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในจังหวัด และเพื่อรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม Industry Transformation Center (ITC) จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในจังหวัด และเพื่อรองรับการให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เข้ารับบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC จังหวัดลำพูน ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-581199 ต่อ 106

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738