ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 11:46:45  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนสะสม ปริมาณน้ำกักเก็บ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณภาคเหนือตอนบนและจังหวัดลำปาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินถล่ม งดออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกล ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดหากได้รับการร้องขอ อีกทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนได้รับผลกระทบและขอรับความช่วยเหลือ มีความเดือดร้อน จากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1784

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 84

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738