ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 15:16:02  
ธ.ก.ส.แพร่ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สร้างอาชีพสร้างรายได้แก้หนี้นอกระบบ
ธ.ก.ส.แพร่ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สร้างอาชีพสร้างรายได้แก้หนี้นอกระบบ
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหลังการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการ ประกอบอาชีพ โดยช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งด้านการพัฒนาตนเองในการให้ความรู้ทางการเงิน และ ส่งเสริมการออม การพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมซน สหกรณ์การเกษตร เพื่อจ้างงานผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพ และมาตรการลดภาระหนี้สินในระบบและนอกระบบ

และจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนที่ ธ.ก.ส.จังหวัดแพร่ รับผิดชอบจำนวน 55,920 ราย แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 53,711 ราย โดย ธ.ก.ส.จังหวัดแพร่ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 การพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยโครงการให้ความรู้ทางการเงิน จำนวน 22,159 ราย เงินฝากกองทุนทวีสุขหรือกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จำนวน 986 ราย

มาตรการที่ 2 การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชุนชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ) จำนวน 4,205 ราย โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย วงเงิน 59 ล้านบาท จ่ายสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 104 ราย เป็นเงิน 4.6 ล้านบาท

และมาตรการที่ 3 การลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. จำนวน 5,861 ราย โครงการชำระดีมีคืน วงเงิน 5,790,145 บาท โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนระยะที่ 3 วงเงิน 68 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ กทบ. แก้ไขหนี้นอกระบบ จำนวน 548 ราย และโครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 จำนวน 3,140 ราย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738