ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 15:41:39  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รณรงค์สร้างจิตสำนึก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สร้างเครือข่ายการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 5 ส 3 เก็บ 3 โรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รณรงค์สร้างจิตสำนึก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สร้างเครือข่ายการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 5 ส 3 เก็บ 3 โรค
สาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามหลัก 5 ส 3 เก็บ 3 โรค ในสถานที่ราชการ และโรงพยาบาล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สร้างความตระหนักถึงอันตรายของ โรคไข้เลือดออก และลดสถิติผู้ติดเชื้อให้มีจำนวนลดลง

วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2561 ) ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สั มพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5 ส 3 เก็บ 3 โรค โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรม ในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้การกำจัดยุงลายแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และลดสถิติผู้ติดเชื้อให้มีจำนวนลดลง
นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5 ส 3 เก็บ 3 โรค ทั่วประเทศ ในสถานที่ราชการ เช่น ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข สถานศึกษา และโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่าง วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขต 1 ภาคเหนือตอนบน ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,882 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.15 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 83.69 ต่อแสนประชากร ( 292 ราย ) และจังหวัดน่าน 47.32 ต่อแสนประชากร ( 227 ราย ) ตามลำดับ ส่วนจังหวัดลำพูนเป็นอันดับที่ 5 ของเขต พบผู้ป่วย 25.36 ต่อแสนประชากร ( 103 ราย ) ในส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอแม่ทา รายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 58 ราย อัตราป่วย 144.86 ต่อแสนประชากร และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกจนเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง คือ บ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แต่สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นที่เรียบร้อย โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738