ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 16:02:21  
ชาวลำพูนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ เตรียมประกาศเป็นจังหวัดโนโฟมแห่งแรกของประเทศไทย
ชาวลำพูนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ เตรียมประกาศเป็นจังหวัดโนโฟมแห่งแรกของประเทศไทย
ผู้ว่าฯลำพูน ขอชาวลำพูนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ขับเคลื่อนให้ลำพูนเป็นจังหวัดโนโฟม เพื่อมอบเป็นของขวัญล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไป

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศ “แม่ทาสะอาดปราศจากโฟม” ภายใต้การขับเคลื่อน “จังหวัดลำพูนสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)” โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน การขับเคลื่อนนโยบาย “จังหวัดลำพูนสะอาดปราศจากโฟม” นั้น เป็นการขยายผลนโยบายรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นการพัฒนาขยายผลให้เกิดความต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2560 ที่จังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ลดปริมาณขยะจากกล่องโฟม และเพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล บ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ ร้านค้า ตลอดจนตลาดในพื้นที่ให้เป็นต้นแบบการเลิกใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟมระดับอำเภอ เพื่อขยายผลและพัฒนาให้เป็นรูปประธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า อำเภอแม่ทา ถือเป็นอำเภอลำดับที่ 6 จาก 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ที่ได้ประกาศขับเคลื่อนเป็นอำเภอสะอาดปราศจากโฟม พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า โฟมเป็นอันตรายกับสุขภาพ มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก โดยสามารถเลือกใช้วัสดุอื่นๆทดแทนการใช้โฟมได้ อาทิ ใบตอง ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ำ ไม่มีสารพิษตกค้างในอาหาร การขับเคลื่อนให้ลำพูนเป็นจังหวัดสะอาดปราศจากโฟมนั้น ไม่เพียงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะยังประโยชน์ไปถึงรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต หากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน สามารถร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จได้ จะเป็นการสร้างมรดกซึ่งเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้กับคนรุ่นต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวลำพูนจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้กับลูกหลาน ความสำเร็จใดใดที่จะเกิดขึ้นล้วนแต่จะเกิดจากความใส่ใจและความร่วมมือของพี่น้องชาวลำพูน และยังได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ขานรับนโยบายของจังหวัดเป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 374

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738