ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 19:24:09  
จ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมคีตเภรีกลองภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติฯ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร
จ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมคีตเภรีกลองภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติฯ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร
จ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมคีตเภรีกลองภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร

11 ก.ค. 61 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ นายปราการ ใจดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลองภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมคีตเภรีกลองภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ซึ่งจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา มหกรรมคีตเภรีวิถีถิ่นไทยภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดพื้นที่ให้จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม กลองภาคเหนือ 17 จังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “คีตนาฏยะ เภรีกึกก้อง สืบเจ้นล้านนา” / การแสดงกลองล้านนาที่ยิ่งใหญ่ ก๋องปู่จา กลองสะบัดชัย กลองหลวง กลองปู่เจ่ กลองมองเซิง กลองสิ้งหม้อง กลองแอว กลองเต่งถึ้ง กลองป่งป้ง กลองตะหลดปด กลองฮับ กลองมังคละ กว่า 150 ใบ / การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้กลองภาคเหนือ / การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ และตลาดวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวแลง อาหารพื้นถิ่นจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าว ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “คีตเภรี” ให้แก่บุคลากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเยาวชนอนุรักษ์การตีกลองภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง 17 จังหวัด จำนวน 4 รุ่น จำนวน 200 คนอีกด้วย


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 400

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738