ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 14:37:19  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดยุงลาย ป้องกันภัย ไข้เลือดออก

จังหวัดน่าน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน น.พ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองน่าน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก พระภิกษุสงฆ์ และนักเรียน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน โดยมอบทรายอะเบทกำจัดยุงลาย และสมุนไพรตะไคร้ ให้แก่ผู้แทนชุมชน และคณะครู เพื่อนำไปกำจัดตัดตอนการแพร่พันธุ์การวางไข่ของยุงลาย ตามที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรของตนเองและชุมชนต่อไป อีกทั้ง เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้จัดการเฝ้าระวัง และรณรงค์โดยนำมาตรการ 3 ก. ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ไม่ให้ยุงกัด ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในที่อับซื้น ทายากันยุง เก็บน้ำ ควบคุมและกำจัดแหล่งเพ่าะพันธุ์ยุงลายในบ้าน เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บรอบบ้านให้โล่งสะอาด ปราศจากขยะ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถนำมาป้องกันไล่ยุงลายปลอดภัยไร้สารเคมี อาทิ ตะไคร้หอม มะกรูด สาระแหน่ และใบยูคาริปตัส เป็นต้น ขณะที่ข้อมูลสถิติสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2561 ได้รับรายงานว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดน่าน มีผู้ป่วยรวม 238 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 50.26 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเป็ฯไข้เลือดออกมากเป็นลำดับที่ 29 ของประเทศ ลำดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 1 ในภาคเหนือ ในวันนี้ จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” อย่างเร่งด่วน หากไม่มีการดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกที่ถูกต้องและเท่าทัน สถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัดน่านได้ จึงต้องช่วยกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการป้องกันเพื่อหยุดยั้งโรคไข้เลือดออกด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่น ทำลายน้ำฝนที่ขังตามสถานที่ต่างๆ บ้านเรือน และชุมชนของตนเองต่อไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวทน่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738