ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 15:03:49  
อบต. ม่อนปิ่น เตรียมจัดโครงการลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2561 โดยจะร่วมกันปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นี้

นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อบต.ม่อนปิ่น จะได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจะได้ร่วมกัปลูกป่า ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณ บ้านป่าคา หมู่ 11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญ หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ตามวันเวลา ดังกล่าว

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 48

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738