ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 15:33:57  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นำไปแจกจ่าย ให้แก่เกษตรกร สำหรับการเพาะปลูกครั้งใหม่หลังน้ำลด
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่  เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นำไปแจกจ่าย ให้แก่เกษตรกร สำหรับการเพาะปลูกครั้งใหม่หลังน้ำลด
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร สำหรับการเพาะปลูกครั้งใหม่หลังน้ำลด

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดพร้อมใช้ 1000 ถุง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปคลุกผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะทำการปลูกใหม่หลังน้ำลด จากความเสียหายพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ทำให้สามารถช่วยชีวิตทั้ง 13 คนออกจากถ้ำหลวงได้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่า มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ในพื้นที่ 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน เกษตรกร 126 ราย พื้นที่เสียหาย 1,266 ไร่ นอกเหนือจากที่เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ เป็นเงินค่าเงินชดเชย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 แล้ว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาสดพร้อมใช้ จำนวน 500 กิโลกรัม หรือ 1,000 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลบ้านด้าย ตำบลโป่งผา ตำบลโป่งงาม และตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำหรับนำไปคลุกผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะนำไปปลูก สามารถป้องกันและกำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคไหม้ข้าว ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรที่กำลังจะเริ่มเพาะปลูกอีกครั้งหลังน้ำลด

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738