ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 17:09:48  
เกษตรจังหวัดแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนสายแร่ทองคำวังชิ้น
เกษตรจังหวัดแพร่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนสายแร่ทองคำวังชิ้น
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ทุเรียนสายแร่ทองคำ" อำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 2 เตรียมพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวีรชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น กว่า 20 คน ร่วมพูดคุยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองวังชิ้น โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ สวนของนายสงบ ธรรมณี ที่ได้นำทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองดังกล่าวมาปลูกและพัฒนาจนได้ต้นพันธุ์ที่มีจุดเด่น คือ เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองทองและสีขาว รสชาติหอม หวาน มัน เนื้อแห้ง เมล็ดลีบ มีกลิ่นฉุนน้อย

ในเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้การพิจารณาประเด็นที่สำคัญ 3 ประเด็น คือ การพิจารณาคัดเลือกชื่อของพันธุ์ทุเรียน โดยทุกคนมีความเห็นพ้องกันให้ใช้ชื่อว่า “ทุเรียนสายแร่ทองคำวังชิ้น” เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มีสายแร่ทองคำผ่านดินมีธาตุเหล็กสูง มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกทุเรียนดังกล่าวเฉพาะใน ต.แม่ป้าก และ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น เท่านั้น และช่วงเวลาที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน ซึ่งจะเป็นการปลูกตามธรรมชาติดำเนินการตามมาตรฐาน GAP

เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือการพัฒนาการผลิตทุเรียนสายแร่ทองคำวังชิ้นให้ได้มาตรฐาน GAP เกษตรกรทุกคนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน มีการอบรมเกษตรกร มีการบันทึกข้อมูลส่งให้เกษตรอำเภอทุกระยะ โดยมี BEDO และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านวิชาการ และเมื่อได้มาตรฐาน GAP แล้วคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี จึงจะได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนดังกล่าว สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งจากผลผลิตทุเรียน และผลไม้อื่นๆ ในพื้นที่โดยตรง และรายได้จากการท่องเที่ยว

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738