ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 17:55:24  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น นำหน่วยงานออกให้บริการในเชิงรุก พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคมนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการการประชาชนในเชิงรุก ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่นำการบริการในแต่ละด้านไปให้บริการประชาชน เช่น การสาธิตการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการตัดผมฟรี การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ยากจน มอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้

สำหรับแผนการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 8 กำหนดออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น ร่วมกับการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้วที่ 12 ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคมนี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้นและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ และการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738