ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 19:31:32  
จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

12 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมีพระปลัดวัชรพล ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามที่มหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ซึ่งในวันนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของทางหน่วยงานราชการที่จะมีการดำเนินการจัดขึ้น เช่น การอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน , การจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดน่านร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738