ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 09:55:39  
พัฒนาฝีมือพะเยา ฝึกช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พัฒนาฝีมือพะเยา ฝึกช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขา และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในด้านช่าง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขา “ ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 ชั่วโมง” พร้อมกัน 2 รุ่น จำนวน 47 คน ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีนายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โครงการนี้มีทั้งการฝึกทักษะอาชีพและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพด้วย โดยเน้นสร้างคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในด้านช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างสุขภัณฑ์ ช่างซ่อมผนัง ช่างก่อสร้างและช่างปูกระเบื้อง สามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในการซ่อมและสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวช่างชุมชนเองให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ กลุ่มเป้าหมายที่ฝึกสาขานี้ นอกจากผู้ประกอบอาชีพช่างแล้ว ยังครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นช่าง เช่น เกษตรกร และผู้รับจ้างทั่วไปที่สนใจงานด้านช่างด้วย ผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้รับมอบเครื่องมือช่างสำหรับประกอบอาชีพ 17 ชิ้น มูลค่า 3,500 บาทด้วย
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังเปิดรับสมัครผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นให้มีช่างชุมชนประจำทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดพะเยา มีเป้าหมายฝึกทั้งสิ้นของจังหวัดพะเยา จำนวน 820 คน ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-466-003-4 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรวม 15 รุ่น มีผู้มีบัตรเข้ารับการฝึก จำนวน 353 คน ใน 6 สาขา ได้แก่ การทำขนมไทย ,การทำศิลปะประดิษฐ์ ,การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การแต่งผมสุภาพบุรุษ ,การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738