ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 10:10:18  
พาณิชย์ลำพูน นำทัพผู้ประกอบการในพื้นที่ ลุยโชว์สินค้าภายในงาน "BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018"
พาณิชย์ลำพูน นำทัพผู้ประกอบการในพื้นที่ ลุยโชว์สินค้าภายในงาน "BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018"
พาณิชย์ลำพูน นำทัพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำพูน ที่ได้รับมาตรฐาน Organic Thailand USDA และ IFOAM เข้าร่วมงาน "BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน นำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ราย เข้าร่วมงาน "BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018" ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน การจัดงานดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จับมือ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด ประเทศเยอรมนี จัดงานแสดงสินค้าออร์แกนิค และธรรมชาติที่ครบวงจร และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูนวัตกรรม พร้อมสินค้าที่หลากหลาย และให้ความรู้ระดับโลก ยกระดับศักยภาพออร์แกนิคไทย ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำพูน ที่ได้รับมาตรฐาน Organic Thailand USDA และ IFOAM เข้าร่วมงาน 3 ราย ประกอบด้วย 1. บริษัทชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตเครื่องเทศ สมุนไพร 2. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ผู้ผลิตกระเทียมดำ กระเทียมพวง ลำไย 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านหอมหวาน ผู้ผลิตหญ้าหวาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดลำพูน และขยายตลาดสินค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าในภูมิภาคและต่างประเทศ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์จังหวัดลำพูน ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมงานดังกล่าว อีกจำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ที่มีแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาคเหนือ มุ่งขับเคลื่อนจังหวัดให้เมืองเกษตรปลอดภัย

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 61

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738