ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 10:18:53  
สสจ.ลำปาง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 15
สสจ.ลำปาง  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 15
สสจ.ลำปาง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 15

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำปาง เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัยญาไทย” ในงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4 -16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ภายในงานมีการ จัดนิทรรศการ แยกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซนภูมิปัญญา (Wisdom), โซนผลิตภัณฑ์ (Product) และ โซนบริการ (Service) ประกอบด้วย 7กิจกรรมหลัก คือ การจัดนิทรรศการและนวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ภายใต้ Theme การจัดคือ Thailand Herbal Country การจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชน ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและจัดแสดงสวนสมุนไพร การจัดบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กิจกรรม “ตลาดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก” (การฝึกอบรมระยะสั้น) จำนวน 18 หลักสูตร และกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้บนเวทีกลาง วันละ 2 รอบ และการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2561 จึงขอเชิญชวน ประชาชน ผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738