ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 11:01:41  
ผบ.เรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาราชทัณฑ์พัฒนาแหล่งชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ผบ.เรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาราชทัณฑ์พัฒนาแหล่งชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและฝ่ายทหาร จัดทำกิจกรรมพัฒนากําจัดวัชพืชและขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ (ลําน้ำแม่ฮ่องสอน) บริเวณพื้นที่สะพานและฝายกั้นน้ำ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและฝ่ายทหาร จัดทำกิจกรรมพัฒนากําจัดวัชพืชและขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ (ลําน้ำแม่ฮ่องสอน) บริเวณพื้นที่สะพานและฝายกั้นน้ำ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสํานึกในการทํางานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้กําหนดจัดโครงการจิตอาสา ราชทัณฑ์ มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน และให้เรือนจํา/ทัณฑสถานจัดส่งเจ้าหน้าที่และนักโทษเด็ดขาดหรือผู้ต้องกักขังออกไปประกอบกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชและขยะในแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนภูมิเวท (ถนนเลี่ยงเมืองเข้าท่าน้ำปากเกร็ด)

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738